มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

14 เม.ย. 2563

มพฉ.ได้รับบริจาคหมวกคลุมผมใยสังเคราะห์จาก ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดี จำนวน 3,500 ชิ้น เพื่อมอบให้กับ สพฉ. จัดสรรสนับสนุนหน่วยปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน