มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

30 เม.ย. 2563

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาคหน้ากากผ้าจำนวน 8,500 ชิ้นสำหรับล็อตแรก เพื่อจัดสรรให้กับ อสม.กทม. และมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยต่างๆ