มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

5 พ.ค. 2563

มพฉ. ได้รับบริจาคหน้ากากผ้าไมครอนคลีนจากคุณสมภพ อมาตยกุล จำนวน 145 ชิ้น เพื่อมอบให้กับกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ