มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

27 พ.ค. 2563

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยคุณบุญเกียรติ โชควัฒนา พร้อมทีมงานได้บริจาคหน้ากากผ้า จำนวน 100,000 ชิ้น

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยคุณบุญเกียรติ โชควัฒนา พร้อมทีมงานได้บริจาคหน้ากากผ้า จำนวน 100,000 ชิ้นให้กับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อส่งต่อให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครกู้ชีพทั่วประเทศ ด่านระหว่างประเทศกรมควบคุมโรค และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานป้องกัน และลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ