มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

31 ส.ค. 2563

บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มาบริจาคหน้ากากผ้า PERMA ZINC FABRIC MASK จำนวน ๑๐๐ ชิ้น เพื่อให้ คกก.มพฉ. ใช้ในการป้องกันเชื้อโรค