ติดต่อเรา

NATIONAL FOUNDATION FOR EMERGENCY MEDICAL UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI IRINDHORN” (EMPS)

สำนักงานมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์

ที่อยู่: 88/40 หมู่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2872 1600 ต่อ 715

Email: contact@emft.or.th