บริจาค

บริจาคได้ทึ่

  • ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

  • ชื่อบัญชี มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

  • เลขที่บัญชี 142-0-12002-6

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 0-287-21600 ต่อ 715

สำหรับผู้ที่ต้องการใบรับเงิน กรุณากรอกข้อมูลผ่าน Google Form https://forms.gle/bs3ry2iu5zFyjwEL8 โดยจำเป็นที่ต้อง login ด้วย Google Account เพื่อส่งหลักฐานการโอนเงิน