มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์

กลุ่มที่ ๑ จิตอาสากู้ชีพ เสียชีวิตขณะช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน “กู้ชีพด้วยชีวิต

กลุ่มที่ ๒ จิตอาสากู้ชีพ ช่วยเหลื่อผู้ป่วยฉุกเฉินรอดพ้นจากภยันตรายและตนเองปลอดภัย “เกียรติยศคนกล้า

กลุ่มที่ ๓ จิตอาสากู้ชีพ สะสมผลงานของการกระทําความดีเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน “จิตอาสากู้ชีพดีเด่น

กลุ่มที่ ๔ ผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์

ดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์ต่างๆ

สามารถส่งชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กําหนด ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๕

ที่อยู่ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์

๔/๔๐ หมู่ ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา สาธารณสุขขอย 5 ถนน ติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

หรือทาง Email : contact @ emft.or.th

ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

ชื่อบัญชี มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เลขที่บัญชี 142-0-12002-6

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2872 1600 ต่อ 715

ข่าวสาร

มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินนำทีมโดยประธานกรรมการ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ร่วมกับ มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์นำทีม (คุณกุลศักดิ์ (ลุงแกละ)) รับมอบถังบรรจุน้ำดื่มบริโภค...

24 ก.ค. 2563

การดำเนินงานต่าง ๆ

การอบรม CPR ให้กับพนักงาน
การไฟฟ้าพระนครใต้

21 ต.ค. 2563

การประชุมหารือเรื่อง
การจัดทำเว็บไซต์ของ มพฉ.

2 ต.ค. 2563ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
ผ่านการบริจาค