มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์

เชิญชวนบุคคลหรือจิตอาสาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับโล่เกียรติยศ ประจําปี ๒๕๖๕

มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ในพระราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนบุคคลหรือจิตอาสาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับโล่เกียรติยศ โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยสามารถกรอกข้อมูลลงใน Google Form หรือ สแกน QR code ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

https://forms.gle/zVWdne4gLauu4LGv5

หลักเกณฑ์การพิจารณา 

ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ 

ชื่อบัญชี มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เลขที่บัญชี 142-0-12002-6

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2872 1600 ต่อ 715

ข่าวสาร

มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินนำทีมโดยประธานกรรมการ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ร่วมกับ มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์นำทีม (คุณกุลศักดิ์ (ลุงแกละ)) รับมอบถังบรรจุน้ำดื่มบริโภค...

24 ก.ค. 2563

การดำเนินงานต่าง ๆ

การอบรม CPR  ให้กับพนักงาน
การไฟฟ้าพระนครใต้

21 ต.ค. 2563

การประชุมหารือเรื่อง
การจัดทำเว็บไซต์ของ มพฉ.

2 ต.ค. 2563ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
ผ่านการบริจาค