การดำเนินงาน
เดือนกรกฎาคม 2563

วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563

พิธีการมอบถังน้ำบริโภคที่ได้รับบริจาคจากบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ให้กับประชาชนทีประสบภัยแล้งในจังหวัดศรีสระเกษ จำนวน 100 ถัง และจังหวัดพะเยา จำนวน​ 281​ ถัง

วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2563

มพฉ.ได้สนับสนุนเครื่องกรองน้ำให้กับมูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์ ”เต็กก่า” จีเม่งเกาะระนอง โดยมีนพ.สจจ.ระนองเป็นตัวแทนมอบเครื่องกรองน้ำดังกล่าวไว้ให้ประโยชน์สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยปฏิบัติการ

วันศุกร์ที่ 11 กรกฏาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสาสอน CPR ฟรี ที่วัดประสิทธิเวช นครนายก โดยมีการประชุมสรุปทีมครูและผู้ช่วยครูฯ มีการคัดกรอง และทดสอบก่อนการฝึกอบรม

วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

มพฉ.นำทีมโดยนพ.อุกฤษฏ์ คุณวิไลลักษณ์ และคุณทิพวรรณ เป็นตัวแทนในการมอบเครื่อง AED ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมฝึกอบรมให้จนท.รปภ.และจนท.ประจำอาคาร