การดำเนินงาน
เดือนตุลาคม 2563

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563

มพฉ.ได้สนันสนุนให้ สพฉ. ยืม AED Trainer พร้อมหุ่น เพื่อใช้ในการอบรม CPR ให้กับพนักงาน จำนวนประมาณ 20 คน ณ การไฟฟ้าพระนครใต้

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

เวลา 09.00 น.-12.00 น. ก่อนการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 ท่านพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ได้เป็นประธานในพิธีรับบริจาคเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) เครื่องฝึกฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED TRAINER) หุ่น CPR เครื่องกรองน้ำ และเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทำพิธีมอบให้กับมูลนิธิ สมาคม ชมรม และหน่วยงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ณ สพฉ.

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

เวลา 9.00น.-12.00น. ท่านพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เป็นประธานการประชุมหารือเรื่อง การจัดทำเว็บไซต์ของ มพฉ. ณ ห้องประชุม 602
ชั้น 6 สพฉ.