การดำเนินงาน
เดือนพฤศจิกายน 2563

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ท่านพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เป็นประธานการประชุมหารือเรื่อง Branding ของ มพฉ. ณ ห้องประชุม สภากรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง