การดำเนินงาน
เดือนพฤษภาคม 2563

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563

มพฉ.ได้จัดพิธีรับมอบและมอบหน้ากากอนามัยผ้าโดยดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์เป็นประธานในพิธีได้รับมอบหน้ากากอนามัยผ้าจำนวน 100,000 ชิ้นจาก
บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) เพื่อแจกจ่ายให้กับอาสามัคร
สาธารณสุข กทม. รวมทั้งมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยทั่วประเทศ

นอกจากนี้ มพฉ. ยังได้รับบริจาคหน้ากากผ้าไมครอนคลีนจากคุณสมภพ อมาตยกุล จำนวน 145 ชิ้น ได้มอบให้กับกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ คร.นำไปแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ประโยชน์ต่อไป