การดำเนินงาน
เดือนมิถุนายน 2563

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

มพฉ.ได้สนับสนุนอุปกรณ์การฝึกอบรม CPR+AED ให้กับวิทยากรจิตอาสา เพื่อนำไปใช้สอนพนักงานบริษัท บิ๊กซิลเวอร์ แมนูแฟค เจอร์ริ่ง จำกัด กทม.

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563

มพฉ. สนับสนุน สพฉ.และเครือข่ายที่ผ่านการอบรมครูสอน CPR จากศูนย์ EMPAC จำนวน 15 คน ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสาในการสอน CPR ให้กับผู้ปฏิบัติการและประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เทศบาลตำบลลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสอน CPR ให้กับประชาชนให้ครบ 10 ล้านคน ภายใน 3 ปี ตามนโยบายท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563

มพฉ.นำทีมโดยนพ.อุกฤษฏ์ และคุณวิไลลักษ์ กก.มพฉ. ผู้แทนมอบเครื่อง AED จำนวน 2 แห่งคือ

  1. วัดธรรมมงคล โดยร่วมมอบกับคุณชัยยศ พิเชษฐโชติ สโมสรโรตารีบางรัก
    ติดตั้ง ณ โบสถ์วัดธรรมมงคล

  2. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โดยร่วมมอบกับ
    คุณพจนา เพนียงเวทย์ ติดตั้ง ณ ห้องโถงชั้น 1 ของอาคาร

พร้อมจัดอบรมการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ให้กับพระ, รปภ., และเจ้าหน้าที่บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563

มพฉ.ประชุมวิสามัญคกก.มพฉ.ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้อง 601 สพฉ.

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563

มพฉ.ได้สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการฝึกสอน CPR+AED ให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ในงาน HERO Awards ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563

มพฉ.นำทีมโดยนพ.อุกฤษฏ์ และคุณวิไลลักษณ์ ผู้แทนประธานกก.มพฉ. ร่วมกับมูลนิธิเซ็นโยเซฟ มอบเครื่อง AED พร้อมตู้ให้กับสนง.สวนลุมพินี กทม. ติดตั้งบริเวณป้อมยามสวนปาล์มและร่วมบรรยายฝึกอบรมการกดหน้าอกทำ CPR+AED ให้กับจนท.รปภ.สวนลุมพินี
ณ ศาลาสวนปาล์ม สวนลุมพินี