การดำเนินงาน
เดือนเมษายน 2563

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

มพฉ. มอบอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้รับบริจาค และที่ได้ดำเนินการจัดซื้อ สนับสนุนให้กับ สพฉ. ส่งต่อไปยังหน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินต่างๆ เพื่อป้องกันความปลอดภัยและเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563

สนง.มพฉ.ทำการตรวจรับอุปกรณ์การแพทย์ที่จัดซื้อ ตรวจเช็ดอุปกรณ์ที่รับบริจาคและเตรียมพร้อมสำหรับพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ สพฉ. ในวันศุกร์ที่ 24 เม.ย. 2563 นี้ เพื่อส่งไปสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทั่วประเทศ